Dwaya

Dwayna gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa!

Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ tuldə də pii (Ancient Testament)

 Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ tuldə də dərway (Nouveau Testament)

Maana me diri me berni me

 

 

Berni