Maana dɨnə Aba cɨmə Mãr̰ĩ bɨw gɨ Jonas

Magtubu dɨ ka dwar̰ɨ

Jonas i aba cɨmə Mãr̰ĩ bɨw. Me dusɨw wun ya dɨnə Mãr̰ĩ duwa de bədə! Managɨ Mãr̰ĩ wayɨw ba an̰ju ba hana waynagɨ nare nə ciri dɨ Ninib lə gwale mwom da, an̰ji wa daa. Me wa dara na mo? Jonas i gun gɨ Israyel me, nare nə Ninib i woni mar̰ande day. An̰ji ur dara Mãr̰ĩ ba alnagɨ wamani me kalna dusɨw hɨlalna dɨdəgɨ lə bədə.

Ta di me, an̰ji nagɨ managɨ bɨrwa gɨ gecheyə dara hara nɨm bam hən̰ gɨ Ninib. (Dara naga gɨ gangɨr gɨ kuray gɨ gecheyə da, nare nə wála gɨ ta dɨ lə di pɨl bɨrwa gɨ geche gɨ neyem laya nare nan̰ me mani day nə kenge nan̰ me ca.) Me Mãr̰ĩ kal Jonas neyem wada bədə. ꞌYan̰a lə da, an̰ji yɨ gwale gɨnə Mãr̰ĩ duwa me ha ála berni. Nare nə Ninib co dɨrəgɨ Mãr̰ĩ dɨwə me, Mãr̰ĩ àlgɨ wamani bədə me. Mwom da, Jonas dusɨw meyendɨ Mãr̰ĩ dɨwə.

Maana dɨnə Jonas duwa da, gɨlɨndɨ dara cende dɨnə Mãr̰ĩ duwa da, ꞌyen̰ gɨ nare nə Israyel mɨra bədə. An̰ji ur i nare pad. I ib dara kala dusɨw hɨlala managɨ nare nə cwara i gɨdawə me cow acn̰a day taragɨ di.

Gwale gɨ managɨ magtubu dwar̰ɨ lə

  1.     Jonas gɨn̰ Mãr̰ĩ bɨw bam (chapiter 1)
  2.     Jonas amsɨ Mãr̰ĩ managɨ doche nudəwə (chapiter 2)
  3.     Jonas al Mãr̰ĩ bɨw managɨ Ninibɨ (chapiter 3)
  4.     Jonas dusɨw so me Mãr̰ĩ ɨr̰in̰ɨw (chapiter 4)

Les illustrations sur ce site sont de Jim Padgett, © 1984 Sweet Publishing, Ft Worth TX, and Gospel Light, Ventura CA.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.