Maana dənə̂ Aba cəmə̂ Mãr̰ĩ bəw gə Jonas

Magtubu də ka dwar̰ə

Jonas i aba cəmə̂ Mãr̰ĩ bəw. Me dusəw wun ya dənə̂ Mãr̰ĩ duwa de bə̂də̂! Managə Mãr̰ĩ wayəw ba an̰ju ba hana waynagə nare nə̂ ciri də Ninib-lə̂ gwale mwom da, an̰ji wa daa. Me wa dara na mo? Jonas i gun gə Israyel me, nare nə̂ Ninib i woni mar̰ande day. An̰ji ur dara Mãr̰ĩ ba alnagə wamani me kalna dusəw həlalna dədə̂gələ̂ bə̂də̂.

Ta di me, an̰ji nagə managə bərwa gə geche-yə̂ dara hara nəm bam hə̂n̰ gə Ninib. (Dara naga gə gangər gə kuray gə geche-yə̂ da, nare nə̂ wala gə ta də lə̂ di pəl bərwa gə geche gə neyem laya nare nan̰ me mani day nə̂ kenge nan̰ me ca.) Me Mãr̰ĩ kal Jonas neyem wada bə̂də̂. Yan̰a-lə̂ da, an̰ji yə gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me ha ala berni. Nare nə̂ Ninib co dərə̂gə Mãr̰ĩ dəwə̂ me, Mãr̰ĩ algə wamani bə̂də̂ me. Mwom da, Jonas dusəw meyendə Mãr̰ĩ dəwə̂.

Maana dənə̂ Jonas duwa da, gəlndə dara cende dənə̂ Mãr̰ĩ duwa da, yen̰ gə nare nə̂ Israyel məra bə̂də̂. An̰ji ur i nare pad. I ib dara kala dusəw həlala managə nare nə̂ cwara i gədawə̂ me cow acn̰a day taragə di.

Gwale gə managə magtubu dwar̰ə-lə̂

  • Jonas gən̰ Mãr̰ĩ bəw bam (chapiter 1)
  • Jonas amsə Mãr̰ĩ managə doche nudə̂wə̂ (chapiter 2)
  • Jonas al Mãr̰ĩ bəw managə Ninibə (chapiter 3)
  • Jonas dusəw so me Mãr̰ĩ ər̰in̰əw (chapiter 4)
 

Les illustrations sur ce site sont de Jim Padgett, © 1984 Sweet Publishing, Ft Worth TX, and Gospel Light, Ventura CA.