Gwale gaba ꞌyàw gun bɨlə gaba dama gɨ dɨrəw bɨr̰ɨn̰

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.