Maana dənə̂ Jesu də Luk jangədə

Dwayna gwale gənə̂ Mãr̰ĩ: Maana dənə̂ Jesu də Luk jangədə, chapitərə 1-7

Illustrations sur ce site par Jim Padgett, © 1984 Sweet Publishing, Ft Worth TX, and Gospel Light, Ventura CA.