1-2 Tesalonik

Magtubu də dii mən də Pol jangəgə nare nə̂ Tesalonik

 Magtubu də dii sər də Pol jangəgə nare nə̂ Tesalonik