Cilanga gə janga gə bii gə nasara hara janga bə bii gə chibne-yə̂

Mə̂ ꞌwacn̰ana asa me janga gə bii gə nasara ɗəm da, gərsə̂ gə bii gə chibne da, ha wama nan̰ bə̂də̂. Dawa dəndadə ɓani, bə̂də̂ le wala ɓani, ha neyama. Mani nə̂ mə̂ ha ala da, yə̂r me u «Syllabaire de transition» (909 Ko): Ɓəl ka, labaa dundi dwar̰ə-lə̂:

Syllabaire de Transition - couverture

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ gə «Syllabaire de transition» da (i gə gursə 500 cfa dəban transport), ɓəl ka dara yara gə nare nə̂ neyem kəldə bam sumdə̂gə >

labaa giynin gwale ka: