Lekol dənə̂ dine day

Aliya baa baa da, nəma nə̂ A.D.L.C. cĩ kla dənə̂ dine nə̂ neyama hara lekolgə opisyel-lə̂ bə̂də̂ sən̰, cendi gə aliya day jii me kubi me. Dine nə̂ ta di, gə gəlgə asa me janga me gə bii gə chibne. Gə gəlgə bii gə nasara kaw, dara wala gə hara day lekolə̂ neyamna da, cendi ba ha gərsə̂ ladə lekol gə opisyel-lə̂.

garçons en classe
garçons en classe
garçon calcule au tableau noir
garçon calcule au tableau noir
enseignant aide enfant au tableau
enseignant aide enfant au tableau
fille montre son ardoise
fille montre son ardoise
des enfants écrivent sur leurs ardoises
des enfants écrivent sur leurs ardoises
mains et ardoises
mains et ardoises
des enfants montrent leurs ardoises
des enfants montrent leurs ardoises
hangar d'école
hangar d'école
enseignant guide la main d'une élève
enseignant guide la main d'une élève
garçons en train d'écrire
garçons en train d'écrire
garçon en train d'écrire
garçon en train d'écrire

 

Ɓəlnə̂ ka > dara ꞌwoo gə rapor gənə̂ lekol dənə̂ dine day, aliya gə 2019-2020 (gə bii gə nasara)

Mə̂ i gə gwale gə urə̂ dara lekol dənə̂ dine day mo?

Mə̂ ur ba mə̂ chə dwe suməw lekol ilə̂ mo?

Inam yande da, ꞌogəw geche gənə̂ A.D.L.C., Budəgə Ɓamagə, nimero +235 66 54 15 49, labaa kordinater denə̂ lekol dənə̂ dine day, Cigi Prãswa, nimero +235 63 10 88 84.

 

LivretABC_1