Magtubu dənə̂ nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa

Téléchargements: 
 • File icon Maana dənə̂ Abraham duwa Diyə̂ gə mani gəndə̂gə 12:1 – 25:34
 • File icon Maana də nə̂ Rut dəra, Maktubu də Pol jangəgə nare nə̂ Tesalonik də mən me də sər, Maktubu də nə̂ Jak duwa Rut 1:1 – 4:22
 • File icon Maana dənə̂ Aba cəmə̂ Mãr̰ĩ buw gə Jonas duwa Jonas 1:1 – 4:11
 • File icon Maana dənə̂ Jesu duwa də Markə jangədə Markə 1:1 – 16:20
 • File icon Magtubu dənə̂ Luk duwa (2009) Luk 1:1 – 24:53
 • File icon Maktubu də Pol jangəgə nare nə̂ Epes Epes 1:1 – 6:24
 • File icon Aba dwana
 • File icon Woni bwa Jesu Luk 8:1-15
 • File icon Gwale gə diri gənə̂ gursə də nole də gə ꞌywodə dəra Luk 15:1-10
 • File icon Nare nə̂ Juwip mani day nə̂ ala
 • File icon Bərmə̂ gaba gərsə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ managə magtubu dənə̂ Markə-lə̂
 • File icon Mə̂ ha ala i na dara dayara gaba dwaya gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa mo?
 • File icon Diri dədə bwaw Mãr̰ĩ jəlay gə bii gə chibne
 • File icon Cantiques_Soumraye-1.5.3.apk
 • File icon Bible_Soumraye1.2.apk

Cliquez sur l’image de la couverture ou du titre du livre qui vous intéresse. Il s’ouvrira dans un nouvel onglet d’où vous pourrez le télécharger.

Ou bien, cliquez sur son titre dans la liste de téléchargement à droite.

Il y a aussi une application pour smartphone avec tous les livres bibliques déjà publiés en soumraye:

logo playstore

Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ tuldə də pii (Ancien Testament):

Diyə̂ gə mani gəndə̂gə (Genèse 1-11)

Abraham (Genèse 12-25)

Genèse 1-11

Abraham

A5, 500f (disponible sur papier seulement) A5, épuisé  
Rut Jonas

Rut

Jonas

A5, 500f (ensemble avec 1-2 Thessalonicies et Jacques) A5, 250f

Maktubu dənə̂ Mar̃r̰ĩ tuldə də dərway (Nouveau Testament):

Markə (2020) Luk (2009) Epes (2013)

MRK couverture

 

Luk couverture

 

Ephésiens

 

A5, 500f A5, épuisé A5, 300f
1-2 Tesalonik Jak  

1-2 Thessaloniciens

 

Jacques

 
A5, 500f (ensemble avec Rut et Jak) A5, 500f (ensemble avec Rut et 1-2 Tesalonik)  

Histoires bibliques

Aba dwana Woni bwa Jesu (Parabole du Semeur) Gwale gə diri gənə̂ gursə də nole də gə ꞌyodə ɗəm

Aba dwana

 

Parabole semeur

argent perdu

 

A6, 50f A6, 100f A6, 100f

Aides pour l'étude de la Bible

Nare nə̂ Juwib mani day nə̂ ala
(La vie aux temps bibliques)

Bərmə̂ gaba gərsə̂ gwale
gənə̂ Mãr̰ĩ managə magtubu dənə̂ Markə-lə̂

(Guide pour quelques études bibliques sur l’évangile de Marc)

Bərmə̂ gaba dayara gə dwaya

(Guide pour une séance d’écoute)

Vie aux temps bibliques

 

guideMRK

 

guide SOR écoute

 

A5, 500f A5, 500f  
Diri dədə bwaw Mãr̰ĩ jəlay gə bii gə chibne (Cantique protestant en soumraye) Diri də
bii gə chibne
(Cantique catholique)

 

couverture cantique catholique

 

A5, épuisé, mis PDF à disposition pour le téléchargemen, et appli pour  smartphone

logo play store

A5, 1000f (disponible sur papier seulement)

Unə̂ hurnə̂w telepon danə̂ dəban ꞌywaga.

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ magtubu da, gə jangə kili dəra ilə̂ sədə̂. Nare nə̂ sumdə̂gə i ta di, ꞌogə gun mən mə̂ urəw yə̂r. Labaa, jangay mani giyə̂y nəm.