Labiya

Téléchargements: 

Gəsə̂ni gaba dama labiya:

Chəwulə̂ gənə̂ səw duwa Ɗangr̰a gə sədə̂ng managə ciri dədə̂ Nimi nə̂ lade
hygiène du corps

Hygiène village

A5, 300f A5, 300f

A6, épuisé

PDF

Bloom

Gəsə̂ni gənə̂ Mariam Bay Maana də nə̂ Musa day gə Mariam  

Mariam Bay

Mariam&Moussa

 
A5, 500f A5, pas en vente  

Habde me chemde me nə̂ charwa:

Ladni dənə̂ habde day Ekaliptis 1 Ekaliptis 2

Ladni dənə̂ habde day

Ekaliptis 1 - Eucalyptus 1

Ekaliptis 2 - Eucalyptus 2

A6, Dépliant A5 Dépliant A5
Chemde nə̂ nay    

chemde nə̂ nay - Euphorbe

   
Dépliant A5    

I man me mə̂ ha gama səm dara mwom mo?

Mwom gə gache Mwom gə kolera Sida

gache - toux

choléra couverture

Sida

A6, 100f A6, épuisé A5, 300f
Kudin̰ me r̰igəm me dawre me managə mwom gə gə ꞌogəw korona-lə̂ Də̂ əməw Korona bərmə̂ bam!  

conte Covid-19

poster Korona

 

A6, 200f    

Unə̂ hurnə̂w telepon danə̂ dəban ꞌywaga.

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ magtubu da, gə jangə kili dəra ilə̂ sədə̂. Nare nə̂ sumdə̂gə i ta di, ꞌogə gun mən mə̂ urəw yə̂r. Labaa, jangay mani giyə̂y nəm.